مجید اخشابی به جامعه مهندسان تبریک گفت

خواننده موسیقی پاپ همزمان با پنجم اسفندماه با انتشار متنی ضمن تبریک این روز به جامعه مهندسان از انتشار یک قطعه موسیقایی تا چند روز آینده در قالب هدیه به مهندسان خبر داد. به گزارش سینما خراسان، مجید اخشابی خواننده موسیقی پاپ یکشنبه پنجم اسفندماه با انتشار متنی ضمن تبریک این روز به جامعه مهندسان […]


خواننده موسیقی پاپ همزمان با پنجم اسفندماه با انتشار متنی ضمن تبریک این روز به جامعه مهندسان از انتشار یک قطعه موسیقایی تا چند روز آینده در قالب هدیه به مهندسان خبر داد.

به گزارش سینما خراسان، مجید اخشابی خواننده موسیقی پاپ یکشنبه پنجم اسفندماه با انتشار متنی ضمن تبریک این روز به جامعه مهندسان کشور از انتشار یک قطعه موسیقایی تا چند روز آینده در قالب هدیه به مهندسان کشورمان خبر داد.

در متن مجید اخشابی آمده است: «چندین سال پیش تیزری با مصرف سوخت از تلویزیون پخش می‌شد که خواننده با بیانی احساسی این جمله را تکرار می‌کرد: «مهندس چرا بنزین تموم شد! یاد دارم بابت به کارگیری لفظ مهندس در این شعر، شاعر عزیزش را همیشه موردعنایت لفظی قرار می‌دادم (البته به طرزی خفیف) و بعدها با رسوخ و رسوب این جمله در ذهنم و تکرار آن دوستان مهندسم را… بعدترها از این جمله در بیاناتم فقط این باقی ماند: مهندس! چرا!؟ … حالا که با خود فکر می‌کنم می‌بینم با این سیر تطور می‌توان به مفهومی مهم رسید و آن این که اکثر چراهای غیرفلسفی عالم را باید از مهندسین پرسید و فقط آن‌ها هستند که صلاحیت و توانایی پاسخ‌گویی و ارائه راه حل دارند .

امسال برای مهندسین یک هدیه ویژه موسیقایی دارم که به امید خدا تا چند روز دیگر تقدیم خواهم کرد. پیشاپیش امیدوارم در خور شأن این قشر متفکر و تاثیرگذار جامعه بوده باشد و مقبول طبع بلندشان واقع گردد. روز مهندس مبارک»