معرفی سرپرست جدید انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد

معرفی سرپرست جدید انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انجمن سینمای جوانان ایران طی حکمی سرپرست انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد را معرفی کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان: سید صادق موسوی با توجه به سوابق و تجربیات سید وحید سید حسینی، وی را به عنوان […]

معرفی سرپرست جدید انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انجمن سینمای جوانان ایران طی حکمی سرپرست انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد را معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان: سید صادق موسوی با توجه به سوابق و تجربیات سید وحید سید حسینی، وی را به عنوان سرپرست  انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد منصوب کرد.

سید وحید سید حسینی سابق براین معاون انجمن سینمای جوان مشهد بوده است.

شنیده ها حاکی است این حکم درپی بازنشستگی نسرین شاه محمدی مدیر سابق این انجمن صادر شده است.