معرفی مدیران اجرایی سی و دومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

طی حکمی از سوی دبیر جشنواره، مدیران اجرایی سی و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان و تهران منصوب شدند. به گزارش سینما خراسان به نقل از ستاد خبری سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با حکمی از سوی علیرضا تابش دبیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی […]


طی حکمی از سوی دبیر جشنواره، مدیران اجرایی سی و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان و تهران منصوب شدند.

به گزارش سینما خراسان به نقل از ستاد خبری سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با حکمی از سوی علیرضا تابش دبیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ایمان حجتی به عنوان مدیر اجرایی سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان و مسعود احمدیان به عنوان مدیر اجرایی سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در تهران منصوب شدند.

در این ۲ حکم آمده است:

«جناب آقای ایمان حجتی

با توجه به شایستگی‌ها و تجارب ارزشمندتان، به استناد توافق‌نامه برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و باتوجه به معرفی جنابعالی از سوی شهردار محترم اصفهان، به موجب این حکم به عنوان «مدیر اجرایی سی‌و دومین دوره جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان» منصوب می‌شوید. امید است در پرتو عنایات حضرت حق و برنامه ریزی و هماهنگی‌هایی که فیما بین همه ارکان برگزاری معمول خواهید داشت، با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در شهر و استان اصفهان، جشنواره‌ای شایسته در شأن مخاطبان و سطح سینمای ایران برگزار شود و اهداف متعالی برگزاری این جشنواره از طریق سینما در رشد، ارتقا و اعتلای فرهنگی این گروه جامعه تحقق یابد.

جناب آقای مسعود احمدیان

نظر به شایستگی و پیشینه ارزشمند جنابعالی در برگزاری جشنواره‌های سینمایی و حسن اعتماد اهالی سینمای ایران، به موجب این حکم به عنوان «مدیر اجرایی سی و دومین دوره جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در تهران» منصوب می‌شوید.

امید است در پرتو عنایات حضرت حق و برنامه ریزی و هماهنگی‌هایی که فی‌مابین همه ارکان برگزاری معمول خواهید داشت، با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، جشنواره‌ای شایسته در شأن مخاطبان و سطح سینمای ایران برگزارشود و اهداف متعالی برگزاری این جشنواره از طریق سینما در رشد، ارتقا و اعتلای فرهنگی این گروه جامعه تحقق یابد.

سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۲۸ مرداد تا ۴ شهریور ۱۳۹۸ در دو بخش «ملی» و «بین‌المللی» به دبیری علیرضا تابش در شهر تاریخی اصفهان برگزار می‌شود.