معرفی هیات انتخاب یک بخش از جشنواره فیلم شهر

هیات انتخاب بخش فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی جشنواره فیلم شهر معرفی شدند. به گزارش سینما خراسان به نقل از ستاد خبری هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، طی حکمی از سوی هاشم میرزاخانی دبیر هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، امیر پوروزیری، مریم جلالی، آرش رصافی، محمدرضا شفاه و طهماسب صلح جو […]


هیات انتخاب بخش فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی جشنواره فیلم شهر معرفی شدند.

به گزارش سینما خراسان به نقل از ستاد خبری هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، طی حکمی از سوی هاشم میرزاخانی دبیر هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، امیر پوروزیری، مریم جلالی، آرش رصافی، محمدرضا شفاه و طهماسب صلح جو به عنوان اعضای هیات انتخاب فیلم های کوتاه و نیمه داستانی این رویداد هنری، کار ارزیابی آثار را آغاز کرده اند.

هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط موسسه تصویر شهر و به دبیری هاشم میرزاخانی از ۲۶ الی ۳۱ تیرماه سال جاری در شهر تهران و در پردیس سینما گالری ملت برگزار می شود.