معرفی هیات مدیره انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی انتخاب شدند. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مجمع عمومی انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی روز شنبه ٢٢ تیرماه ساعت ١۴ با حضور محمدرضا مویینی نماینده خانه سینما و محمود کلاته نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی […]


اعضای هیات مدیره انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی انتخاب شدند.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مجمع عمومی انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی روز شنبه ٢٢ تیرماه ساعت ١۴ با حضور محمدرضا مویینی نماینده خانه سینما و محمود کلاته نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن سیف الله داد خانه سینما و با دستور جلسه زیر برگزار شد:

١-تصویب اساسنامه

٢-برگزاری انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

در این مجمع پس از تصویب کلیات اساسنامه و اعمال تغییرات پیشنهادی برخی موارد و بندهای آن انتخابات هیات مدیره و بازرس با نتایج زیر برگزار شد و از مجموع ٧٢ رای ریخته شده به صندوق، جعفر گودرزی بیشترین آراء را کسب کرد و اعضای هیات مدیره انجمن به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند:

١-جعفر گودرزی ۵٠ رای

٢-جواد طوسی ۴۵ رای

٣-خسرو دهقان ٣٣ رای

۴-علی علایی ٢٩ رای

۵-سپیده ابرآویز ٢٧ رای

اعضای علی البدل هیات مدیره:

١-رضا درستکار ۲۴ رای

٢-الهام حسامی ۲۴ رای

بازرس اصلی:

کامران ملکی با ۴۶ رای

علی البدل بازرس:

لاله عالم با ۵ رای

هیات رییسه مجمع عمومی عبارت بودند از:

رییس: علیرضا غفاری

نایب رییس: مازیار فکری ارشاد

منشی: سید رضا تقوی

ناظران: مازیار شیخ محبوبی و فریبا اشویی.

جلسه مجمع عمومی پس از چهار ساعت در ساعت ١٨به پایان رسید.