معرفی چکیده مقالات راه یافته به بخش پژوهش هفته تئاتر

۸ چکیده مقاله راه یافته به بخش پژوهش شانزدهمین دوره جشن هفته‌ تئاتر معرفی شدند. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط‌عمومی جشن هفته تئاتر، پس از بررسی مقالات رسیده به دبیرخانه جشن هفته تئاتر، ۸ مقاله توسط داوران این بخش متشکل از قطب الدین صادقی، شهرام زرگر، محمدحسین ناصربخت، رحمت امینی و بهروز […]


۸ چکیده مقاله راه یافته به بخش پژوهش شانزدهمین دوره جشن هفته‌ تئاتر معرفی شدند.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط‌عمومی جشن هفته تئاتر، پس از بررسی مقالات رسیده به دبیرخانه جشن هفته تئاتر، ۸ مقاله توسط داوران این بخش متشکل از قطب الدین صادقی، شهرام زرگر، محمدحسین ناصربخت، رحمت امینی و بهروز بختیاری تحت مسئولیت مجید کریمی انتخاب شدند.

راه یافتگان به این بخش صدرالدین زاهد، محمد محمدی، شیرین میرزانژاد ، محمد اوحدی حائری، محمدرضا رسولی و پریسا کیومرثی (به صورت مشترک)، آباریس تنظیفی، معین محب علیان و زینب مجدمی بوده که می‌بایست اصل مقالات خود را تا مدت تعیین شده در فراخوان به دبیرخانه این جشن ارائه دهند.

جشن هفته‌ تئاتر به دبیری محمودرضا رحیمی از هفتم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری برپا می شود و دربرگیرنده برنامه‌های نمایشی، آموزشی و علمی خواهد بود.