نشست خبری دبیر هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر

نشست خبری هاشم میرزاخانی دبیر هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر صبح یکشنبه با حضور خبرنگاران رسانه‌ها در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

نشست خبری هاشم میرزاخانی دبیر هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر صبح یکشنبه با حضور خبرنگاران رسانه‌ها در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.