نمایشنامه خوانی «آسیدکاظم» به نفع سیل زدگان

نمایشنامه خوانی «آسیدکاظم» به صورت همت عالی و به نفع سیل زدگان امشب ۱۱ خرداد در عمارت نوفل لوشاتو برگزار می شود. به گزارش سینما خراسان، نمایشنامه خوانی نمایش «آسیدکاظم» به نویسندگی محمود استادمحمد و کارگردانی سعید دولتی، کاری از گروه تئاتر همای سعادت به نفع سیل زدگان کشور امشب شنبه ۱۱ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ […]


نمایشنامه خوانی «آسیدکاظم» به صورت همت عالی و به نفع سیل زدگان امشب ۱۱ خرداد در عمارت نوفل لوشاتو برگزار می شود.

به گزارش سینما خراسان، نمایشنامه خوانی نمایش «آسیدکاظم» به نویسندگی محمود استادمحمد و کارگردانی سعید دولتی، کاری از گروه تئاتر همای سعادت به نفع سیل زدگان کشور امشب شنبه ۱۱ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ در عمارت نوفل لوشاتو برگزار می شود.

این نمایش ۳ سال پیش با همین گروه و کارگردان به مدت یک ماه در تماشاخانه همای سعادت روی صحنه رفته بود.

خوانش گران نمایش عبارتند از میرمنصور کاظمی، ناصر شفیعی، علیرضا علیمحمدی، وهاب امین الرعایا، علیرضا حاصلی مراد، امیر پورخلیل، سعید امیرآبادی، فردین یغما، فرشید حاجیان، سپهر شفیعی، کسری کاریان.

موسیقی این نمایشنامه خوانی را هم حمیدرضا بلورچی ساخته است.