نمایشگاه عکس ایران در مسکو افتتاح شد

نمایشگاه عکس ایران با آثاری از نمایشگاه «رنج ها و گنج ها» در مسکو افتتاح شد. به گزارش سینما خراسان، افتتاحیه نمایشگاه عکس ایران ۱۹۷۹-۲۰۱۹ روز گذشته ۲۲ بهمن مصادف با ۱۱ فوریه با حضور اصحاب رسانه های روسیه، یکی از شبکه های تلویزیونی و چند روزنامه معتبر این کشور در مسکو برگزار شد. خبرنگاران […]


نمایشگاه عکس ایران با آثاری از نمایشگاه «رنج ها و گنج ها» در مسکو افتتاح شد.

به گزارش سینما خراسان، افتتاحیه نمایشگاه عکس ایران ۱۹۷۹-۲۰۱۹ روز گذشته ۲۲ بهمن مصادف با ۱۱ فوریه با حضور اصحاب رسانه های روسیه، یکی از شبکه های تلویزیونی و چند روزنامه معتبر این کشور در مسکو برگزار شد.

خبرنگاران در نشست خبری این نمایشگاه با سید احسان باقری مدیر خانه عکاسان ایران گفتگو کردند.

در این مجموعه از آثار، علاوه بر شصت عکس از نمایشگاه «رنج ها و گنج ها» که هم اکنون در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران روی دیوار است و رویکرد مرور تاریخی دارد، چهل عکس نیز از ایران وجود دارد.