نمایش میدانی «محشر»

نمایش بزرگ «محشر» به سفارش سازمان هنری رسانه‌ای اوج، با مشارکت شرکت ارم سبز، به تهیه کنندگی علیرضا کوهفر و کارگردانی صادق فتاحی به مدت ۲۰ شب در پارکینگ بزرگ پارک ارم اجرا خواهد شد. داستان نمایش محشر مبتنی بر کتاب سیاحت غرب است و گوشه‌ای از عقوبات اعمال را به نمایش می‌گذارد.

نمایش بزرگ «محشر» به سفارش سازمان هنری رسانه‌ای اوج، با مشارکت شرکت ارم سبز، به تهیه کنندگی علیرضا کوهفر و کارگردانی صادق فتاحی به مدت ۲۰ شب در پارکینگ بزرگ پارک ارم اجرا خواهد شد. داستان نمایش محشر مبتنی بر کتاب سیاحت غرب است و گوشه‌ای از عقوبات اعمال را به نمایش می‌گذارد.