نمایندگی دراماتراپی در موسسه هنرهای نمایشی شمایل مشهد ایجاد شد

مدیر موسسه هنرهای نمایشی شمایل گفت: این موسسه به عنوان یکی از قدیمی ترین موسسات دستاندرکار آموزش و اجرای هنرهای نمایشی در استان با تجربه بیش از ۲۰ سال، موفق شده است نمایندگی انحصاری در استان را از انجمن بین المللی تراماتراپی دریافت کند.

آرش خیرآبادی روز دوشنبه در این باره به خبرنگار سینما خراسان افزود: ارزیابی که اعضای انجمن بین المللی دراماتراپی از مجموعه توانایی های بالفعل و بالقوه هنرمندان در مشهد انجام داده بودند، آن انجمن را به این جمع بندی رساند که موسسه هنرهای نمایشی شمایل می تواند قدرتمندترین مجموعه در زمینه آموزش پایه های هنرهای نمایشی باشد.

وی بیان کرد: موسسه هنرهای نمایشی شمایل می تواند به صورت تخصصی در زمینه های روان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه و ادبیات که چهار پایه اصلی هنرهای نمایشی هستند و اصطلاحا به آنها علوم بینارشته ای گفته می شود، از طریق مشاوره گرفتن از متخصص ترین افراد در حوزه های آکادمیک و دانشگاهی فعالیت کند.

وی اظهار داشت: یک هیات علمی از متخصصین حوزه های مختلف که قادر به تامین خوراک علمی موسسه هنرهای نمایشی شمایل هستند، سیاستهای سالانه این موسسه را در راستای اهداف انجمن بین المللی دراماتراپی تعیین می کنند.

مدیر موسسه هنرهای نمایشی شمایل اظهار امیدواری کرد این موسسه بتواند در آینده ای نه چندان دور به عنوان یکی از قطب های اصلی تئاتر کودک و نوجوان و تئاتر عروسکی در شرق کشور فعالیت کند.

خیرآبادی بیان کرد: موسسه هنرهای نمایشی شمایل همچنین در خصوص تئاتر بزرگسال بزرگترین آمفی تئاترهای خراسان رضوی را در اختیار دارد و می تواند زمینه اجرای هنرهای نمایشی مناسبی را فراهم کند.