نوازنده پیشکسوت موسیقی مقامی درگذشت

استاد طاهر یارویسی از نوازندگان پیشکسوت موسیقی مقامی کرمانشاه ظهر روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان، استاد طاهر یارویسی از نوازندگان پیشکسوت موسیقی مقامی کرمانشاه ظهر روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان بیستون […]


استاد طاهر یارویسی از نوازندگان پیشکسوت موسیقی مقامی کرمانشاه ظهر روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان، استاد طاهر یارویسی از نوازندگان پیشکسوت موسیقی مقامی کرمانشاه ظهر روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان بیستون کرمانشاه دار فانی را وداع گفت.