همکاری فرهنگی اداره کل ارشاد خراسان رضوی و پالایشگاه گاز سرخس

تفاهم نامه ای با هدف همکاریهای مشترک فرهنگی، هنری و سینمایی بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و شرکت پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) منعقد شد.

سرپرست گروه طرح و برنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار سینما خراسان گفت: این تفاهم نامه در راستای منظور ارتقا و نمایان کردن اشتراکات فرهنگی در نواحی مرزی، ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه مناسبات مرزی، توجه به پارامترهای مختلف فرهنگی و اقتصادی برای میل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و رسیدن به وضعیت توسعه پایدار به امضا رسیده است.

راحله رضوانی افزود: شرکت پالایشگاه گاز خانگیران در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود نسبت به انجام فعالیتهای فرهنگی اقدام می کند که در این راستا پالایشگاه پیش از این سینما و یک نگارخانه نیز ایجاد کرده است. 

وی اظهار داشت: از آنجا که پالایشگاه خانگیران از یک مرکز رشد برخوردار است، می تواند از صنایع خلاق و فرهنگی نیز حمایت کرده و در راستای توسعه آنها کمک کننده باشد.