پرداخت تعهدات ۶ ماهه اول ۹۷ تئاتر

مدیرکل هنرهای نمایشی اعلام کرد که تعهدات تئاتر برای حمایت از تولیدات نمایشی در ۶ ماهه اول سال ۹۷، در روزهای باقیمانده سال جاری تسویه می‌شود. شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وضعیت تسویه تعهدات مالی این اداره‌کل در زمینه تولیدات نمایشی در سال ۹۷، به سینما خراسان گفت: تلاش داریم در روزهای باقیمانده سال […]


مدیرکل هنرهای نمایشی اعلام کرد که تعهدات تئاتر برای حمایت از تولیدات نمایشی در ۶ ماهه اول سال ۹۷، در روزهای باقیمانده سال جاری تسویه می‌شود.

شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وضعیت تسویه تعهدات مالی این اداره‌کل در زمینه تولیدات نمایشی در سال ۹۷، به سینما خراسان گفت: تلاش داریم در روزهای باقیمانده سال جاری یکسری دیون و تعهدات مالی در زمینه حمایت از تولیدات نمایشی و اجرای عمومی آثار را پرداخت و تسویه کنیم.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است تعهدات مالی ما در حمایت از اجراهای عمومی انجام شده در نیمه اول سال ۹۷، تا پایان سال جاری تسویه شود.

کرمی درباره مبلغ تعهدات مالی اداره‌کل هنرهای نمایشی در سال ۹۷، اظهار کرد: ما یکسری دیون از گذشته داریم که همچنان بخشی از تعهدات مالی ما است و در سال جاری نیز حدود ۶ میلیارد تومان تعهدات مالی داریم که با تعهدات مانده از گذشته مبلغی حدود ۹ میلیارد تومان می‌شود. امیدواریم نصف این مبلغ را تأمین و اولویت‌مان پرداخت تعهدات نیمه اول سال ۹۷ باشد.

مدیرکل هنرهای نمایشی در پایان سخنان خود تأکید کرد: با توجه به اینکه اعتبار مصوب ما کمتر شده بود، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون هنری وزیر ارشاد به ما کمک می‌کنند تا اعتبار مورد نیاز برای تسویه تعهدات خود در زمینه حمایت از تولیدات و اجرای عمومی آثار را تأمین کنیم.