کلنگ احداث ساختمان انجمن سینمای جوانان تربت حیدریه

کلنگ احداث ساختمان انجمن سینمای جوانان تربت حیدریه در زمین اهدائی یک خیر به مساحت ۲۵۰ متر مربع به زمین زده شد.

به گزارش سینما خراسان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تربت حیدریه عصر یکشنبه در آیین کلنگ زنی این مرکز فرهنگی ،اظهار کرد: زمین توسط علی ابراهیمی ده پائین به انجمن سینمای جوانان تربت حیدریه اهدا و سند آن هم در روز های گذشته به این انجمن منتقل شد.

مهدی زاهدی ادامه داد: با پیگیری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تربت حیدریه ۴۰ میلیارد ریال برای ساخت ساختمان تخصیص یافت.

وی اضافه کرد: نقشه های ساختمانی در سه طبقه شامل سینمای اختصاصی، نگارخانه، اداری و آموزشی و اقامتی توسط مهندسان جوان تربت حیدریه تهیه شده است.