گارگاه تخصصی فیلم سازی محمد علی باشه آهنگر

سومین روز از جشنواره ملی فیلم و عکس تسنیم ، با اکران فیلم های کوتاه شروع به کار کرد. 🔸 در ادامه کارگاه تخصصی فیلمسازی توسط محمد علی باشه آهنگر و جمعی از هنرجویان برگزار شد. 🔸محمد علی باشه آهنگر کارگردان آثاری چون : فرزند خاک ، بیداری رویاها، و سرو زیر آب صحبت خود […]سومین روز از جشنواره ملی فیلم و عکس تسنیم ، با اکران فیلم های کوتاه شروع به کار کرد.

🔸 در ادامه کارگاه تخصصی فیلمسازی توسط محمد علی باشه آهنگر و جمعی از هنرجویان برگزار شد.

🔸محمد علی باشه آهنگر کارگردان
آثاری چون : فرزند خاک ، بیداری رویاها، و سرو زیر آب صحبت خود را با نقدی بر فیلمهای کپی شده از آثار خارجی آغاز کرد و اینگونه فیلمها را بی ارزش خواند زیرا از ایده ی اصلی خود جدا مانده اند .

🔸وی اظهار داشت : در شخصیت پردازی تمام ارکان اعم از دیالوگ ، حرکات بازیگر و میزانسن باید به صورت آزادانه پرداخت شود تا بتوان اثری مقبول را ارائه داد.

🔸 او همچنین با اشاره به مبحث ریتم اینگونه بیان کرد: ریتم کند بازیگر در زمینه ی : حرکات بدن ، دیالوگ گویی و…، در انتقال حس به مخاطب آسیب جدی میزند.

🔸وی با اشاره به آخرین ساخته خود ، سرو زیر آب اهمیت زمان و مکان را بیان کرد. و اشاره ایی به سکانس های داخل فیلم داشت.

🔸محمد علی باشه آهنگر در مورد رابطه ی کارگردان و فیلم بردار گفت: هرچند در فضای تئاتر معتقدند که حتی انتخاب لنز هم بر عهده ی کارگردان میباشد .

🔸اما عامل موفقیت یک فیلم ایجاد فضایی باور پذیر است که این مهم از وظایف مدیر فیلم برداری میباشد .

🔸در پایان، جلسه با پرسش وپاسخ دوستانه ی هنرمندان از آقای باشه آهنگر خاتمه یافت.