گلبهار بزودی صاحب سینما می شود

رییس گروه سینمای و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از احداث پردیس سینمایی در شهر جدید گلبهار خبر داد.

به گزارش سینما خراسان سوسن محمدزاده با بیان این خبر افزود: آبان ماه سال گذشته پس از برگزاری کمیسیون ماده ۸ آیین نامه سالن های سینما در استان، از سوی دفتر توسعه زیرساخت و فناوری سینمایی و سمعی بصری با احداث پردیس سینمایی گلبهار با مالکیت آقای محسن ظهوریان حداد ثانی جنب شرکت عمران گلبهار طبقه دوم مجتمع تجاری موافقت شد.

وی ادامه داد: بر اساس موافقت اصولی این سینما، متقاضی مهلت داشته است تا ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور موافقت نامه، برابر ضوابط و مقررات آیین نامه برای تکمیل راه اندازی سینما اقدام نماید.

لذا در طی زمان امور بنا و ساخت این سینما انجام شده که پیگیر هستیم با توجه به اعلام مالک محترم که روند احداث تاکنون به خوبی طی شده، بزودی این پردیس سینمایی که در منطقه شهر جدید گلبهار احداث می شود به بهره برداری برسد.