یک شورای دیگر به آمار شوراهای تئاتری اضافه شد/ بازی با کلمات!

«شورای راهبردی تئاتر ایران» متولد شد تا به آمار شوراهای مختلفی که پیش از این در تئاتر شکل گرفته بودند و سرانجامی هم نداشتند، افزوده شود. به گزارش سینما خراسان، اداره کل هنرهای نمایشی در جدیدترین اقدام خود «شورای راهبردی تئاتر» را تشکیل و اعضای آن را نیز معرفی کرد. پیش از این نیز شوراهای […]


«شورای راهبردی تئاتر ایران» متولد شد تا به آمار شوراهای مختلفی که پیش از این در تئاتر شکل گرفته بودند و سرانجامی هم نداشتند، افزوده شود.

به گزارش سینما خراسان، اداره کل هنرهای نمایشی در جدیدترین اقدام خود «شورای راهبردی تئاتر» را تشکیل و اعضای آن را نیز معرفی کرد. پیش از این نیز شوراهای مختلفی اعم از شوراهای انتخاب آثار برای سالن‌های تئاتری، شوراهای مشورتی در اداره کل هنرهای نمایشی و معاونت هنری و همچنین شورای حمایت با حضور هنرمندان و مدیران مختلف تشکیل شده بود.

بررسی سابقه فعالیت این شوراها بیانگر بی‌ثمر بودن آن‌ها حتی در حد انتخاب اجراهای نمایشی برای یک سالن نمایشی بوده است اما در تئاتر ایران میل به شورا و شورایی عمل کردن بسیار زیاد است و در هر دوره از هنرمندان و مدیران مختلف و گاه چهره‌های ثابت برای حضور در این شوراها استفاده می شود.

حال «شورای راهبردی تئاتر» توسط شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی شکل گرفته است؛ شورایی که قرار است در خصوص فعالیتِ کلان و برنامه‌ریزی در حوزه‌ هنرهای نمایشی فعالیت کند. واژه «راهبرد» یا همان «استراتژی» در تئاتر ایران معنا و مفهومی نداشته زیرا روند تئاتر ایران نشان داده که با استراتژی یا راهبرد حتی برای فعالیت‌های متداول تئاتر بیگانه است چه برسد به فعالیت‌های کلان.

نکته قابل تأمل این است که در تئاتر ایران تعداد مدیرانی که برای فعالیت خود استراتژی داشتند از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر است و در رده اداره کل هنرهای نمایشی که زمانی مرکز هنرهای نمایشی بود و به دلیل نبود استراتژی برخی مدیران به «اداره کل» تنزل پیدا کرد، تنها علی منتظری و حسین سلیمی نام خود را به عنوان مدیرانی که استراتژی قابل قبولی داشتند ثبت کرده‌اند.

از سوی دیگر برخی فعالان عرصه هنرهای نمایشی هم در اکثر مواقع نشان داده‌اند که برای فعالیت اجرایی خود قادر به اجرای یک استراتژی مناسب برای تولید و اجرای اثر نمایشی نیستند و طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که در انتخاب متن، زمان و مکان اجرای نمایش و چرایی اجرای یک اثر نیز استراتژی مشخصی ندارند.

این رابطه دوطرفه نداشتن استراتژی در مدیریت و همچنین فعالان تئاتر باعث شده تا شرایط برای فعالیت‌های عادی تئاتر نیز مسیر درستی را طی نکند و همیشه این ۲ گروه در تئاتر ایران نوک پیکان را به سمت دیگر بچرخاند.

«شورای راهبردی تئاتر» گویا قرار است در واژگان، نشان از ورود استراتژی به تئاتر ایران داشته باشد و از این رو اعضای خود را هم با این هدف انتخاب کرده است. شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی که خود در رأس این شورا قرار دارد و گمان بر این است که ضرورت و نیاز راهبرد یا استراتژی در تئاتر ایران را احساس کرده است، اعضای این شورا را انتخاب و معرفی کرده است.

در این شورا که اعضای آن را علی منتظری، محمدرضا خاکی، مسعود دلخواه، شهرام گیل آبادی، منصور براهیمی و مجید گیاهچی تشکیل داده‌اند به غیر از علی منتظری که سابقه قابل قبولی را در این خصوص در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده، عملکرد نام‌های دیگر در زمینه تعیین راهبرد برای تئاتر ایران چندان مشخص نیست.

باید دید این شورای تازه تأسیس در ایام پیش روی خود چه عملکردی را رقم خواهد زد اما واقعیت را نباید نادیده گرفت که اکثر مدیران تئاتر ایران در حوزه ‌های مختلف حتی برای اینکه استراتژی داشته باشند، نیز استراتژی ندارند!