۲ نمایشنامه از پیام لاریان به بازار کتاب آمد

۲ نمایشنامه «شرایط نامطبوع حیات یک گیاه کمیاب در فرودگاه سی.دی.جی» و «و چند داستان دیگر» از پیام لاریان توسط نشر آواژ منتشر شد. به گزارش سینما خراسان، نشر آواژ ۲ نمایشنامه «شرایط نامطبوع حیات یک گیاه کمیاب در فرودگاه سی.دی.جی» و «و چند داستان دیگر» نوشته پیام لاریان را در یک جلد منتشر کرد. […]


۲ نمایشنامه «شرایط نامطبوع حیات یک گیاه کمیاب در فرودگاه سی.دی.جی» و «و چند داستان دیگر» از پیام لاریان توسط نشر آواژ منتشر شد.

به گزارش سینما خراسان، نشر آواژ ۲ نمایشنامه «شرایط نامطبوع حیات یک گیاه کمیاب در فرودگاه سی.دی.جی» و «و چند داستان دیگر» نوشته پیام لاریان را در یک جلد منتشر کرد.

نمایشنامه «و چند داستان دیگر» پیش‌تر و در مسابقه صحنه ایران در سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به عنوان نمایش برگزیده معرفی شده بود.

این کتاب هم اکنون در ۹۰ صفحه و به همت نشر تخصصی تئاتر آواژ در دسترس علاقه مندان به کتاب قرار دارد.