استقبال خانه سینما از تغییرات ساختاری موسسه رسانه‌های تصویری

خانه سینما از تغییرات ساختاری موسسه رسانه های تصویری استقبال کرد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در پی دستور ریاست سازمان سینمایی در خصوص تغییرات موسسه رسانه های تصویری با هدف گسترش بخش خصوصی، خانه سینما نامه‌ای را به شرح زیر منتشر کرد: «جناب آقای دکتر انتظامی سرپرست محترم […]


خانه سینما از تغییرات ساختاری موسسه رسانه های تصویری استقبال کرد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در پی دستور ریاست سازمان سینمایی در خصوص تغییرات موسسه رسانه های تصویری با هدف گسترش بخش خصوصی، خانه سینما نامه‌ای را به شرح زیر منتشر کرد:

«جناب آقای دکتر انتظامی

سرپرست محترم سازمان سینمایی

با سلام و احترام

ساختار مدیریتی سینمای نوین ایران بانی چهل سال سینمای پرافتخار ایران است.

تغییر در شیوه های تولید، گسترش بازار و توفیقات هنری و اقتصادی و از همه ارزشمندتر نیروی انسانی خلاق، بخشی از دستاوردهای چهل سال سینمای ایران است. فرصت های نو پدید با تغییر در ساختارهای مدیریتی و صنفی به توان سینمای ایران می افزاید.

اولین گام شما در این حوزه به یقین از آغاز دوران جدید خبر می دهد.

دستور شما در خصوص تغییرات موسسه رسانه های تصویری باعث امتنان است به ویژه آنکه جناب آقای مهدی یزدانی از مدیران برجسته و شاخص سینمای ایران توان تغییر با هدف گشودن پنجره به فرصت های گران بها را دارا هستند.

برای شما آرزوی توفیق داریم و ما را در این مسیر همراه خود بدانید.»