استقبال مطلوب مردمی از نوزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد

رییس اداره امور سینمایی و سمعی و بصری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: با وجود تعدد سالن‌های سینمایی ویژه جشنواره فجر و همچنین الزام به اختصاص ۵۰ درصدی صندلی‌های هر سالن به تماشاگران، استقبال از فیلم‌های این دوره در مشهد غیرقابل انتظار و مطلوب بود.

به گزارش روز جمعه سینما خراسان، سیدحجت طباطبایی افزود: تفاوت مهم نوزدهمین دوره از جشنواره فیلم فجر مشهد با دوره های گذشته، اضافه شدن ۲ سینمای جدید به شمار سینماهای معمول هر ساله بود و تاحدی در خصوص تعدد سالن های سینمایی و ریزش مخاطبان جشنواره نگرانی وجود داشت.

رییس اداره امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: البته این نگرانی که در خصوص ریزش مخاطبان جشنواره فیلم فجر به سبب تعدد سینماها و کاهش ظرفیت پذیرش در سالن ها وجود داشت، در خلال برگزاری آن کاملا از بین رفت.

وی بیان کرد: امسال همزمان با آغاز نوزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد ۲ سینما در ۲ منطقه مختلف شهر مشهد افتتاح شد که به نحوی عدالت اجتماعی را در برخورداری مناطق مختلف شهر از سینما برقرار کرد و پراکندگی جغرافیایی آنها باعث شد که مخاطب در همان نزدیکی منزل خود بتواند به سینما برود.

طباطبایی اضافه کرد: هرچند میزان استقبال مخاطبیا از فیلم های جشنواره فجر را می توان از فروش بلیت سنجید اما با وجود نگرانی های ناشی از شیوع کرونا و الزام در اختیار گذاشتن ۵۰ درصد ظرفیت سالنها به مخاطبان، در کمتر از ۳۰ دقیقه از زمان فروش بلیت هر فیلم، بلیتها تمام می شد و در هر نوبت نمایش فیلم، همه ۵۰ درصد ظرفیت سالن تکمیل می شد به نحوی که بسیاری از خرید بلیت بازمانده و ناگزیر در انتظار فروش بعدی فیلم ها می ماندند.

وی اظهار داشت: علاوه بر حضور پرتعداد و پررنگ رسانه ها، گروهی از منتقدان نیز همزمان به جشنواره فیلم فجر مشهد اضافه شدند و بعد از تماشای هر فیلم به گفتگو با خبرنگاران و نقد و بررسی فیلمها پرداختند.

رییس اداره امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد: با این روند استقبال مخاطبان از فیلمها، ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل های بهداشتی می توان پیش بینی کرد که سال آینده فیلمهای جشنواره فجر با استقبال بهتری در مشهد همراه باشد و نگرانی ما را از خاموش شدن چراغ سینماها کاهش دهد.

نوزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد از ۱۵ تا ۲۲ بهمن ماه در هشت پردیس سینمایی این کلانشهر برگزار شد