افزایش ۵.۵ درصدی فروش بلیت در سینماهای آمریکا

فروش بلیت در سینماهای آمریکا در سال ۲۰۱۸ افزایشی ۵.۵ درصدی را تجربه کرد. به گزارش سینما خراسان به نقل از آسوشیتدپرس، فروش بلیت در سال ۲۰۱۸ در سالن‌های سینمای آمریکا با رشدی ۵.۵ درصدی به ۱.۳ میلیارد قطعه رسید. این نتیجه یک سال پس از آن به دست آمد که کمترین شمار فروش بلیت […]


فروش بلیت در سینماهای آمریکا در سال ۲۰۱۸ افزایشی ۵.۵ درصدی را تجربه کرد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از آسوشیتدپرس، فروش بلیت در سال ۲۰۱۸ در سالن‌های سینمای آمریکا با رشدی ۵.۵ درصدی به ۱.۳ میلیارد قطعه رسید.

این نتیجه یک سال پس از آن به دست آمد که کمترین شمار فروش بلیت از سال ۱۹۹۵ تجربه شده بود.

در عین حال باکس آفیس آمریکا نیز در همین سال رشدی ۶.۹ درصدی را تجربه کرد و در مجموع ۱۱.۸۵ میلیارد دلار فروش کرد.

بیشترین شمار فروش بلیت مربوط به سال ۲۰۰۲ با فروش ۱.۵۷ میلیارد قطعه بلیت است و بعد در سال ۲۰۰۳ آمار ۱.۵۲ میلیارد و سال ۲۰۰۴ آمار ۱.۴۸ میلیارد قطعه ثبت شده است. این آمار در عین حال بالاترین آمار فروش بلیت در طول ۳ دهه گذشته آمریکاست.

متوسط قیمت فروش بلیت در سال ۲۰۱۸ در آمریکا نیز رشدی ۱.۶ درصدی را تجربه کرد و بین ۸.۹۷ تا ۹.۱۱ دلار رسید.

در عین حال ۲۰۱۸ سال موفقیت دیسنی با نمایش سه فیلم مهم سال بوده که «پلنگ سیاه» در آمریکا ۷۰۰ میلیون دلار، «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» ۶۷۸ میلیون و «شگفت‌انگیزان ۲» با ۶۰۸ میلیون دلار سهم مهمی در باکس آفیس داشتند.

از میان همه سینماروها ۵۱.۳ درصد را مردان و ۴۸.۷ درصد را زنان تشکیل دادند.