انیمیشن ایران در سال آینده به چه آثاری نیاز دارد؟

یک روز پیش از برگزاری پیچینگ اصلی رویداد رویازی، سازمان‌ها و سفارش‌دهندگان انیمیشن رو در روی تولیدکنندگان این حوزه قرار می‌گیرند تا بگویند برای سال آینده، نیاز به چه انیمیشن‌هایی دارند. به گزارش سینما خراسان، همزمان با برگزاری رویداد رویازی، فرصتی فراهم شده تا سازمان‌ها و مجموعه‌های صاحب تجربه در سفارش آثار انیمیشن، نیازها و […]


یک روز پیش از برگزاری پیچینگ اصلی رویداد رویازی، سازمان‌ها و سفارش‌دهندگان انیمیشن رو در روی تولیدکنندگان این حوزه قرار می‌گیرند تا بگویند برای سال آینده، نیاز به چه انیمیشن‌هایی دارند.

به گزارش سینما خراسان، همزمان با برگزاری رویداد رویازی، فرصتی فراهم شده تا سازمان‌ها و مجموعه‌های صاحب تجربه در سفارش آثار انیمیشن، نیازها و سیاست‌های خود را برای تولیدات سال آینده مجموعه‌شان، در حضور جمع کثیری از متخصصان این حوزه اعلام نمایند.

طبق برنامه در این جلسه «محمدرحیم لیوانی» رئیس مرکز پویانمایی صبا، «امیرمحمد دهستانی» معاون انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، «حسین ربانی غریبی» معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، «مهدی افتخاری» دبیر شورای ارتقا آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی قوه قضائیه و «محمدجواد جُره» رئیس گروه افکارسنجی و ارتباطات عمومی وزارت نیرو، سیاست‌های مجموعه و نیازهایشان را مطرح می‌کنند تا با تولید کنندگان انیمیشن به تعامل برسند.

این جلسه سیزدهم اسفندماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و تمامی تولیدکنندگان انیمیشن می‌توانند در آن حضور داشته باشند.

پیچینگ اصلی رویازی نیز یک روز پس از این جلسه و در روز سه‌شنبه، چهارده اسفندماه برگزار می‌شود.