بازدید حسین انتظامی از سینمای رسانه‌های جشنواره فیلم فجر

حسین انتظامی در واپسین ساعات چهارمین روز از برگزاری جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر از پردیس سینمایی ملت، سینمای ویژه اصحاب رسانه بازدید کرد. به گزارش سینما خراسان، ساعتی قبل حسین انتظامی با حضور در پردیس سینمایی «ملت» از مراحل برگزاری سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر و برنامه‌های کاخ رسانه‌ها بازدید کرد. در این بازدید ابراهیم داروغه‌زاده […]


حسین انتظامی در واپسین ساعات چهارمین روز از برگزاری جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر از پردیس سینمایی ملت، سینمای ویژه اصحاب رسانه بازدید کرد.

به گزارش سینما خراسان، ساعتی قبل حسین انتظامی با حضور در پردیس سینمایی «ملت» از مراحل برگزاری سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر و برنامه‌های کاخ رسانه‌ها بازدید کرد.

در این بازدید ابراهیم داروغه‌زاده دبیر و مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره سی‌وهفتم حسین انتظامی را همراهی کردند.