برگزاری افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در مشهد

مراسم افتتاحیه اکران هم زمان فیلم های جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان در مشهد در حال برگزاری است. این مراسم با همراهی و دعوت بازیگران هنرمند تئاتر «ماردوش» و گروه خیمه شب بازی، از کودکان بستری در بیمارستان تخصصی کودک «اکبر» و همراهان ایشان، برای شرکت در این جشن، آغاز شد.

مراسم افتتاحیه اکران هم زمان فیلم های جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان در مشهد در حال برگزاری است.


این مراسم با همراهی و دعوت بازیگران هنرمند تئاتر «ماردوش» و گروه خیمه شب بازی، از کودکان بستری در بیمارستان تخصصی کودک «اکبر» و همراهان ایشان، برای شرکت در این جشن، آغاز شد.