بیش از ۴۰۰هزار نفر امسال در سینما «آفریقا» مشهد / فیلم

سینما «آفریقا» مشهد بزرگترین سینمای تک سالنی ایران در سال ۹۷ بیش از ۲ میلیارد تومان فروش و بیش از ۴۰۰ هزار نفر تماشاگر داشته است.

سینما «آفریقا» مشهد با ۸۷۰ صندلی بزرگترین سینمای تک سالنی ایران است که امسال بیش از ۴۰۰ هزار نفر مخاطب داشته است.

سینما «آفریقا» مشهد بزرگترین سینمای تک سالنی ایران در سال ۹۷ بیش از ۲ میلیارد تومان فروش و بیش از ۴۰۰ هزار نفر تماشاگر داشته است.

در این سینما امسال ۲۵ فیلم اکران شده که از میان آن‌ها، «هزارپا» و «به وقت شام» پرفروش‌تر بودند.

سینما «آفریقا» مشهد واقع در میدان شریعتی یکی از قدیمی‌ترین سینماهای ایران است که در اواخر دهه ۴۰ ساخته شده، این سینما سال ۹۴ توسط موسسه «بهمن سبز» بازسازی، تجهیز و نوسازی شد. «آفریقا» از معدود سینماهای تک سالنه ایران است که جایگاهی قابل توجه در فروش و جذب مخاطب دارد.