«خانه برناردا آلبا» به اجراهای پایانی می رسد/۲ روز تخفیف دانشجویی

نمایش «خانه برناردا آلبا» به کارگردانی علی رفیعی هفته پایانی اجرای خود را در تالار وحدت سپری می کند و در روزهای هشتم و سیزدهم بهمن با تخفیف دانشجویی به صحنه می رود. به گزارش سینما خراسان، نمایش «خانه برناردا آلبا» نوشته فدریکو گارسیا لورکا با کارگردانی علی رفیعی که این روزها در تالار وحدت […]


نمایش «خانه برناردا آلبا» به کارگردانی علی رفیعی هفته پایانی اجرای خود را در تالار وحدت سپری می کند و در روزهای هشتم و سیزدهم بهمن با تخفیف دانشجویی به صحنه می رود.

به گزارش سینما خراسان، نمایش «خانه برناردا آلبا» نوشته فدریکو گارسیا لورکا با کارگردانی علی رفیعی که این روزها در تالار وحدت روی صحنه است، هفته پایانی اجرای عمومی خود را سپری می کند.

این اثر نمایشی در اجراهای پایانی خود در روزهای دوشنبه ۸ بهمن و شنبه ۱۳ بهمن با تخفیف ویژه دانشجویی به صحنه می رود.