دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران حکم گرفت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سیدمحمد طباطبایی را به عنوان دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور منصوب کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراس به نقل از مهر، در حکم سیدعباس صالحی خطاب به سیدمحمد طباطبایی آمده است: «نظر به سوابق فرهنگی هنری و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این […]


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سیدمحمد طباطبایی را به عنوان دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراس به نقل از مهر، در حکم سیدعباس صالحی خطاب به سیدمحمد طباطبایی آمده است:

«نظر به سوابق فرهنگی هنری و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور و نماینده وزیر در آن شورا منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهت پاسداشت شان و منزلت هنرمندان، نویسندگان و شاعران، پیگیری تشکیل کمیته های تخصصی و انجام وظیفه محوله موفق و موید باشید.»

یادآور می شود، پیش از این محمدرضا اسدزاده عهده دار این مسئولیت در این شورا بود.