«دربی پایتخت» سال آینده روی صحنه می‌رود

«دربی پایتخت» به کارگردانی مجتبی احمدی اردیبهشت و خرداد سال آینده روی صحنه می‌رود. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی نمایش، نمایش «دربی پایتخت» با موضوع آسیب‌شناسی روابط در میان جوانان مراحل نگارش را به پایان رسانده و گروه در حال انتخاب تیم بازیگران است تا این اثر را سال ۹۸ روی […]


«دربی پایتخت» به کارگردانی مجتبی احمدی اردیبهشت و خرداد سال آینده روی صحنه می‌رود.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی نمایش، نمایش «دربی پایتخت» با موضوع آسیب‌شناسی روابط در میان جوانان مراحل نگارش را به پایان رسانده و گروه در حال انتخاب تیم بازیگران است تا این اثر را سال ۹۸ روی صحنه ببرند.

مجتبی احمدی نویسنده و کارگردان این نمایش توضیح داد: نمایشنامه «دربی پایتخت» نگاهی آسیب‌شناسانه به روابط جوانان جامعه دارد و قرار است با نگاهی چالشی و آسیب‌شناسانه به نحوه برخوردها، شکل‌گیری روابط درست و غلط و ناهنجاری‌های موجود در جامعه در حوزه سنی تینیجر بپردازد.

احمدی گفت: نمایشنامه در حال بازنویسی نهایی است و با توجه به نوع قصه و سبک روایت آن باید بازیگران این نمایش نسبت به هم انتخاب شوند. لذا با چند بازیگر اصلی نمایش مذاکراتی را آغاز کردیم و به زودی با قطعی شدن محل اجرای نمایش برنامه‌ریزی نهایی برای اردیبهشت و خرداد سال ۹۸ آغاز خواهد شد.