درخواست سفیر ازبکستان برای بازنویسی صفحه‌ای از قرآن بایسنقری

سفیر ازبکستان در جمهوری اسلامی ایران در دیدار با معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از این معاونت برای تقویت همکاری فرهنگی و هنری در کشور قدردانی کرد. به گزارش سینما خراسان به نقل از معاونت هنری، بهادر عبدالله اف، سفیر ازبکستان در ایران با قدردانی از معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و […]


سفیر ازبکستان در جمهوری اسلامی ایران در دیدار با معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از این معاونت برای تقویت همکاری فرهنگی و هنری در کشور قدردانی کرد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از معاونت هنری، بهادر عبدالله اف، سفیر ازبکستان در ایران با قدردانی از معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد برای تعامل و همکاری هنری با توجه به اشتراک فرهنگی دو کشور گفت: موزه تمدن اسلامی ازبکستان در حال راه اندازی است و ازبکستان درخواست دارد یک نسخه از صفحه قرآن بایسنقری که در موزه ملی ایران است از سوی خوشنویسان ایران بازنویسی شود تا در موزه تمدن اسلامی کشور ازبکستان قرار گیرد.

سفیر ازبکستان در این دیدار همچنین با اشاره به همکاری ۲ کشور در حوزه موسیقی و اجرای گروه های موسیقی ایران در جشنواره های ازبکستان گفت: برای جشنواره بین المللی موسیقی ترانه های شرقی که حدود ۲ ماه آینده در سمرقند برگزار می شود از مدتی پیش از گروه های ایرانی نیز دعوت شده و امیدواریم گروه های موسیقی ایران در این جشنواره حضور داشته باشند.

سیدمجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار گفت: توجه و نگاه سفیر ازبکستان به فرهنگ و هنر، فرصتی برای تقویت همکاری ۲ کشور است. با توجه به درخواست ازبکستان برای بازنویسی صفحه ای از قرآن بایسنقری که در موزه ملی ایران است؛ با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مذاکره خواهیم کرد تا توسط خوشنویسان ایرانی بازنویسی شود. البته تعدادی از صفحات قرآن بایسنقری در مجموعه ها و موزه های داخلی و خارجی نگهداری می شود و چند سال قبل مجموعه ای از تعدادی صفحات قرآن بایسنقری منتشر شد.

در این دیدار محمد اله یاری، مدیرکل دفتر موسیقی، علی اکبر صفی پور، مدیرعامل بنیاد رودکی و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی معاونت امور هنری حضور داشتند.