رای اعضای کانون کارگردانان به ثبت در وزارت کار

اعضای کانون کارگردانان سینمای ایران با اکثریت آرا به ثبت در وزارت کار رای دادند. به گزارش سینما خراسان، نوبت سوم مجمع عمومی کانون کارگردانان سینمای ایران عصر روز یکشنبه ۲۳ دی ماه با دستور جلسه «رای در خصوص ثبت در وزارت کار» در محل خانه سینما برگزار شد و در نهایت با رای حداقلی […]


اعضای کانون کارگردانان سینمای ایران با اکثریت آرا به ثبت در وزارت کار رای دادند.

به گزارش سینما خراسان، نوبت سوم مجمع عمومی کانون کارگردانان سینمای ایران عصر روز یکشنبه ۲۳ دی ماه با دستور جلسه «رای در خصوص ثبت در وزارت کار» در محل خانه سینما برگزار شد و در نهایت با رای حداقلی اعضا، این انجمن به انجمن صنفی کارگری کارگردانان تبدیل شد.

هرچند تبدیل شدن کانون کارگردانان سینمای ایران به انجمن کارگری با حواشی بسیاری همراه بود و طی ۲ نوبت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این انجمن در تاریخ ۵ و ۲۵ آذر ماه، تعداد حاضران در این مجمع به حدنصاب نرسید اما همین ۲ جلسه تبدیل به بستری برای گفتگو و ارایه نظرات کارگردانان در رابطه با این مقوله شد.

در طول این مدت بسیاری از کارگردانان موافق و مخالف تبدیل شدن کانون کارگردانان به انجمن کارگری مصاحبه های مختلفی را در رسانه ها داشتند.

در نهایت یکشنبه ۲۳ دی ماه نوبت سوم مجمع عمومی کانون کارگردانان سینمای ایران با حضور نزدیک به ۱۰۰ عضو کانون در خانه سینما برگزار شد و بعد از یک جلسه ۳ ساعته، با اکثریت آرا، این کانون برای ثبت در وزارت کار رای آورد تا تبدیل به انجمن کارگری شود.

پیش از این نیز بسیاری از صنوف سینمایی خانه سینما برای ادامه فعالیت قانونی در وزارت کار به ثبت رسیده بودند.