سینماداران چشم انتظار سهمشان از گیشه «فجر۳۷»/ خبری از پرداخت نیست

رییس انجمن سینماداران با اشاره به وعده تسویه حساب سهم سینماداران از فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر سال گذشته بعد از تعطیلات نوروز، تأکید کرد هنوز هیچ خبری از پرداختی‌ها نیست. محمد قاصداشرفی رئیس انجمن سینماداران در گفتگو با سینما خراسان در پاسخ به پرداخت سهم فروش بلیت سینما توسط دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره […]


رییس انجمن سینماداران با اشاره به وعده تسویه حساب سهم سینماداران از فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر سال گذشته بعد از تعطیلات نوروز، تأکید کرد هنوز هیچ خبری از پرداختی‌ها نیست.

محمد قاصداشرفی رئیس انجمن سینماداران در گفتگو با سینما خراسان در پاسخ به پرداخت سهم فروش بلیت سینما توسط دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: پیش از پایان سال ۹۷، دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از سینماهایی که در این دوره از جشنواره حضور داشتند، درخواست شماره حساب کردند تا مبالغ مورد نظر را پرداخت کنند.

وی بیان کرد: قرار بود هزینه نمایش فیلم‌ها در سینماها در طول برگزاری جشنواره فیلم فجر پرداخت کنند، که هنوز خبری از این مساله نشده است.

رئیس انجمن سینماداران با اشاره به اینکه قرار بود این هزینه بعد از پایان تعطیلات نوروز پرداخت شود، تاکید کرد: پرداختی هر سینما به صورت جداگانه و براساس تعداد نمایش فیلم‌ها در جشنواره انجام می‌شود.

قاصد اشرفی در پایان گفت: قرار است ۵۰ درصد از هزینه فروش بلیت فیلم‌ها در جشنواره فیلم فجر به سینماها برسد.