«شاه آباس، مکتب تبریز» در سنگلج

نمایش «شاه آباس، مکتب تبریز» در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می رود. به گزارش سینما خراسان، نمایش «شاه آباس، مکتب تبریز» به نویسندگی و کارگردانی حسین نوشیر از روز دوشنبه اول بهمن ساعت ۲۰ در تماشاخانه سنگلج اجراهای خود را آغاز می کند. «نمایش شاه آباس، مکتب تبریز» درباره خبر قتل شاه عباس صفوی توسط […]


نمایش «شاه آباس، مکتب تبریز» در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می رود.

به گزارش سینما خراسان، نمایش «شاه آباس، مکتب تبریز» به نویسندگی و کارگردانی حسین نوشیر از روز دوشنبه اول بهمن ساعت ۲۰ در تماشاخانه سنگلج اجراهای خود را آغاز می کند.

«نمایش شاه آباس، مکتب تبریز» درباره خبر قتل شاه عباس صفوی توسط فرزندش است؛ محمدباقر می خواهد او را بکشد تا به تخت شاهی برسد …

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی حسین نوشیر با بازی کتایون سالکی، احسان بهلولی، هدیه اصفهانی، امیر عباسیان، هومان محمدحسینی، طه ولیزاده، سمانه زارعی، مرتضی یوسفی، حسین سپهرنژاد از روز دوشنبه اول بهمن ماه ساعت ۲۰ در تماشاخانه سنگلج به صحنه می رود.