عملکرد حمایتی مدرسه ملی سینما در سال ۹۷ منتشر شد

در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزییات عملکرد حمایتی مدرسه ملی سینما در سال ۹۷ منتشر شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی بصری، در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزییات عملکرد […]


در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزییات عملکرد حمایتی مدرسه ملی سینما در سال ۹۷ منتشر شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی بصری، در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزییات عملکرد حمایتی مدرسه ملی سینما در سال ۹۷ منتشر شد.

فهرست پرداختی‌های مدرسه ملی سینما در سال ۹۷ بر اساس حمایت از ارتقا و به‌روزرسانی دانش مهارتی و فنی فعالان حرفه‌ای سینما با مشارکت تشکل‌ها و صنوف سینمایی، کمک به توانمندسازی و اشتغال دانشجویان سینما با مشارکت خانه سینما و دانشگاه ها، کمک به برگزاری دومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال، کمک به انجام مطالعات موردی و تدوین گزارش‌های راهبردی حوزه‌های تخصصی سینما، کمک به برگزاری همایش و نشست‌های آموزشی، علمی و تخصصی سینما با محوریت توسعه دانش و فناوری‌های نوین و دیجیتال و فضای مجازی، حمایت از تولید، ترجمه و انتشار اطلاعات و منابع تخصصی سینما، کمک به اجرای نظرسنجی‌های تخصصی مرتبط با حوزه سینما و حمایت از پایان‌نامه‌ها، تالیفات و ترجمه های مرتبط با حوزه سینما تنظیم شده است.

عملکرد حمایتی مدرسه ملی سینما در سال ۹۷ در اینجا قابل مشاهده است.