لزوم برقراری عدالت فرهنگی در مصرف فرهنگی کشور

اسلامشهر- رئیس سازمان سینمایی کشور برقراری عدالت فرهنگی در مصرف فرهنگی را از اولویت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست. به گزارش سینما خراسان، حسین انتظامی در حاشیه بازدید از محل برگزاری جشنواره فیلم فجر در اسلامشهر در جمع خبرنگاران طی سخنانی با بیان این که زیرساخت‌های فرهنگی در اسلامشهر با توجه به وجود […]


اسلامشهر- رئیس سازمان سینمایی کشور برقراری عدالت فرهنگی در مصرف فرهنگی را از اولویت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست.

به گزارش سینما خراسان، حسین انتظامی در حاشیه بازدید از محل برگزاری جشنواره فیلم فجر در اسلامشهر در جمع خبرنگاران طی سخنانی با بیان این که زیرساخت‌های فرهنگی در اسلامشهر با توجه به وجود پردیس سینمایی اسلامشهر و مجتمع‌های دیگر فراهم است، گفت: استقبال اسلامشهری ها از سینما و فیلم نیز مناسب است.

وی نگاه شهرداری اسلامشهر به مسائل فرهنگی و سینما را مثبت دانست و گفت: میزان مصرف فرهنگی در حوزه سینما در اسلامشهر بیش از متوسط کشوری است.

رئیس سازمان سینمایی کشور برقراری عدالت فرهنگی در مصرف فرهنگی را از سیاست های مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی کشور دانست و گفت: باید در دسترسی به محصولات فرهنگی عدالت برقرا باشد.