محمودرضا رحیمی دبیر شانزدهمین جشن هفته گرامیداشت تئاتر شد

مدیرعامل خانه تئاتر طی حکمی محمودرضا رحیمی را به عنوان دبیر برگزاری شانزدهمین جشن هفته گرامیداشت تئاتر منصوب کرد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر؛ شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر محمودرضا رحیمی را به عنوان دبیر برگزاری شانزدهمین جشن هفته گرامیداشت تئاتر منصوب کرد. در این حکم آمده است: […]


مدیرعامل خانه تئاتر طی حکمی محمودرضا رحیمی را به عنوان دبیر برگزاری شانزدهمین جشن هفته گرامیداشت تئاتر منصوب کرد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر؛ شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر محمودرضا رحیمی را به عنوان دبیر برگزاری شانزدهمین جشن هفته گرامیداشت تئاتر منصوب کرد. در این حکم آمده است:

«نظر به مصوبه هیأت مدیره خانه تئاتر با توجه به سوابق و پیشینه فرهنگی، هنری و مدیریتی حضرتعالی شما را به عنوان دبیر برپایی هفته گرامی‌داشت تئاتر منصوب می‌کنم.

این هفته مهمترین فرصت برای خانواده شریف و بزرگ تئاتر کشور جهت توسعه ارتباطات و ارتباطات توسعه است، خانه تئاتر با تمام توان و در اوج هماهنگی و همکاری با راهبری جنابعالی و یاری جوئی از همه کانون‌ها و انجمن‌های تخصصی، اعضای پویا و خلاق این مجموعه باید در کنار مردم و هنر دوستان به توسعه فکری جامعه کمک کنند.

برای شما در تحقق اهداف معرفت اندیشانه این رویداد بزرگ آرزوی موفقیت دارم.»

جشن گرامیداشت هفته تئاتر در اردیبهشت ماه هر سال به مدت یک هفته توسط خانه تئاتر برگزار می‌شود.