مسجد محوری و شبکه سازی هنرمندان در بیانیه گام دوم انقلاب

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور تاکید کرد: عصاره بیانیه گام دوم انقلاب باید در حوزه هنرمندان تحقق پیدا کند تا هنرمندان با روحیه و نگاه انقلابی و با عملیاتی جهادی در عرصه فرهنگ و هنر حضور داش به گزارش پایگاه خبری سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، امیر نصیر بیگی […]


مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور تاکید کرد: عصاره بیانیه گام دوم انقلاب باید در حوزه هنرمندان تحقق پیدا کند تا هنرمندان با روحیه و نگاه انقلابی و با عملیاتی جهادی در عرصه فرهنگ و هنر حضور داش

به گزارش پایگاه خبری سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، امیر نصیر بیگی رییس سازمان بسیج هنرمندان کشور گفت: رویکرد سازمان بسیج هنرمندان در سال جدید مبتنی بر مسجد محوری و شبکه سازی هنرمندان انقلاب اسلامی، تربیت هنرمندان طراز انقلاب اسلامی و نقش آفرینی و به کارگیری در تولیدات هنری و ادبی است که امیدواریم بتوانیم گام‌های اجرایی را در روند شعار سال که رونق تولید است برداریم.

وی با اشاره به نقش تولیدات هنری در هدایت افکار عمومی و جامعه بیان کرد: تلاش ما این است که به واسطه تولیدات هدفمند و موثر؛ هدایت و راهبری هنری و ادبی اتفاق بیفتد. یکی از ضروریات اصلی ما تربیت هنرمند طراز انقلاب اسلامی است و یا به عبارتی کادرسازی است. ما در حوزه کادرسازی تلاش ویژه باید کنیم چرا که عرصه متعلق به جوانان است و باید جوانان را از امروز شناسایی و به علوم و فنون و مهارت‌های مختلف هنری و ادبی تجهیز کنیم و از طرفی دیگر آنان را در مجرای مدیریتی هدایت کنیم لذا یکی از سیاست‌های اصلی ما در سازمان بسیج هنرمرمندان در این راستا واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به هنرمندان وبویژه جوانان است تا جامعه مخاطب خود را در سطوح مختلف اداره کند و آنان را به سمت هنر انقلابی سوق دهد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان یادآور شد: یکی از محورهای سازمان داشتن نگاه و روحیه انقلابی و عمل جهادی است. عصاره بیانیه گام دوم انقلاب باید در حوزه هنرمندان تحقق پیدا کند تا هنرمندان با روحیه و نگاه انقلابی و با عملیاتی جهادی در عرصه فرهنگ و هنر حضور داشته و نسبت به خنثی سازی هجمه‌های هنری استکبار گام بردارند و از طرفی در راستای ترویج هنر انقلابی توفیق داشته باشند.

نصیربیگی با اشاره به برگزاری دوره سه روزه توانمندسازی مدیران کانون‌های ادبی و هنری سازمان‌های بسیج هنرمندان سراسر کشور در مشهد افزود: نگاه ما در برگزاری این دوره این بود که بخشی از مهارت‌های مدیریتی و شبکه سازی را مرور و موانع و چالش‌های فرارو را برداریم و راهکارهایی را بررسی و با نقشه راه مناسب که بر اساس خرد جمعی همه هنرمندان محقق شده طی مسیر داشته و به اهداف مورد نظر برسیم.