معرفی برگزیدگان جشنواره تئاتر «ثمر»

هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» برترین های خود را شناخت. به گزارش سینما خراسان، اختتامیه هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» ۲۰ اسفند ماه در تماشاخانه عمارت نوفل لوشاتو برگزار شد. در این مراسم که با حضور سید وحید فخر موسوی رئیس شورای ارزشیابی و نظارت، محمدرضا ژیان بنیانگذار جشنواره تئاتر «ثمر»، […]


هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» برترین های خود را شناخت.

به گزارش سینما خراسان، اختتامیه هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» ۲۰ اسفند ماه در تماشاخانه عمارت نوفل لوشاتو برگزار شد.

در این مراسم که با حضور سید وحید فخر موسوی رئیس شورای ارزشیابی و نظارت، محمدرضا ژیان بنیانگذار جشنواره تئاتر «ثمر»، افشین علی اصفهانی دبیر جشنواره و داوران بخش‌های مختلف جشنواره برگزار شد دبیر این دوره از جشنواره به قرائت بیانیه اختتامیه هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» پرداخت و سپس محمدرضا ژیان بنیانگذار جشنواره با قرائت بیانیه‌ای به سپیده علی‌محمدی بازیگر تئاتر اشاره کرد که بیماری سرطان داشته ولی با استقامت و مبارزه توانسته است بر این بیماری غلبه کند.

وی در نهایت به رسم دوره‌های پیشین جشنواره که هریک به شخصی تقدیم شده است، هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» را به سپیده علی محمدی و تمام مبارزان با بیماری سرطان تقدیم کرد.

برگزیدگان هشتمین جشنواره «ثمر» به ترتیب زیر معرفی شدند:

جایزه بخش بهترین خبرنویسی تئاتر

تندیس و لوح تقدیر با کارت یک ساله تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: سمر سمیعی

جایزه بخش بهترین عکاسی تئاتر

تقدیر، کارت شش ماهه تیوال پلاس و هدیه ویژه کیمیا طرح: فاطمه معینی و نیلوفر آستا

تندیس و لوح تقدیر با کارت یک ساله تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: هانیه یاوری

جایزه بخش بهترین طراحی پوستر

تقدیر، کارت شش ماهه تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: محمدرضا ابراهیمی برای نمایش کافه رشت به وقت انگلیس

تندیس و لوح و کارت یک ساله تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: علی اکبر حیرتی برای نمایش پاسیفائه

جایزه بخش بهترین طراحی لباس

تقدیر، کارت شش ماهه تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: ملیکا وطن دوست برای نمایش نفتینه بانو و نسوان طهران

تندیس و لوح تقدیر با کارت یک ساله تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: مریم محمدپور و حمیدرضا قدیانی برای نمایش رود-آ-ب

جایزه بخش بهترین طراحی صحنه

تقدیر، کارت شش ماهه تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: هما پارسایی سرشت برای نمایش دست من نیست

تندیس و لوح تقدیر با کارت یک ساله تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: کمال جعفری برای نمایش چشم مرکب

جایزه بخش بهترین آهنگسازی

تقدیر، کارت شش ماهه تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: احسان تارخ برای نمایش تابلوی آخر

تندیس و لوح تقدیر با کارت یک ساله تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: مهرداد زارعی برای نمایش پاسیفائه

جایزه بخش بهترین چهره پردازی

تقدیر، کارت شش ماهه تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: فاطمه مزینانی برای نمایش شب هزار و یکم

تندیس و لوح تقدیر با کارت یک ساله تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: احمد نگهبان برای نمایش درانتظار گودو

جایزه بخش نویسندگی

تقدیر، کارت شش ماهه تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: رسول حق شناس برای نفتینه بانو و نسوان طهران

تندیس و لوح تقدیر با کارت یک ساله تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: حمیدرضا قدیانی، حسین رضازاده، نگار مولایی و ساینا آریایی فر برای نمایش رود-آ-ب

جایزه بخش بهترین بازیگری زن

تقدیر، کارت شش ماهه تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: مهسا جعفری برای نمایش پاسیفائه

تندیس و لوح تقدیر با کارت یک ساله تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: مهشید حسینیان برای نمایش تبلور نطفه در حریق

جایزه بخش بهترین بازیگری مرد

ضمن تشکر از احمد صمیمی برای بازی روان در نمایش دست من نیست

تقدیر، کارت شش ماهه تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: سامان سالاری برای نمایش چشم مرکب
تندیس و لوح تقدیر با کارت یک ساله تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: اهورا گل‌عموپور برای تنهایی مفرد شایان

جایزه بخش بهترین کارگردانی

تقدیر، کارت شش ماهه تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: مهسا جعفری کارگردان نمایش پاسیفائه

تندیس و لوح تقدیر با کارت یک ساله تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: کمال جعفری کارگردان چشم مرکب

جایزه بخش بهترین نمایش

هیأت داوران هیچ کدام از نمایش‌های شرکت کننده را شایسته عنوان بهترین اثر ندانست.

تقدیر ویژه هیأت داوران

بخاطر کارگروهی و نگاه جمعی

تقدیر، کارت شش ماهه تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: صابر خلیلی برای نمایش شب، ریل و دل

بهترین نمایش بخش مهمان، بدون داوری و از سوی محمدرضا ژیان بنیان گذار جشنواره تئاتر ثمر:

تقدیر، کارت شش ماهه تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: حامد ناموشکی برای نمایش مدت زمان یک نوسان یا چرخه کامل مغزی

جایزه بخش بهترین نمایش از نگاه مخاطبین (بنا بر آرای مردمی)

تندیس و لوح تقدیر با کارت یک ساله تیوال پلاس و هدیه کیمیا طرح: نسیم عربانی برای کارگردانی نمایش شب هزار و یکم

هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» با ۲۹ نمایش در ۲ بخش مسابقه و مهمان از تاریخ ۸ الی ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۷ در عمارت نوفل لوشاتو برگزار شد.