معرفی هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند

هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند معرفی شدند. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، نخستین نشست هیأت مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران عصر دیروز نوزدهم بهمن در محل انجمن برگزار شد. در این نشست ضمن تشکر از زحمات اعضای هیات مدیره پیشین […]


هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند معرفی شدند.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، نخستین نشست هیأت مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران عصر دیروز نوزدهم بهمن در محل انجمن برگزار شد. در این نشست ضمن تشکر از زحمات اعضای هیات مدیره پیشین انجمن، سمت اعضای جدید هیات مدیره اعلام شد.

در این جلسه بابک بهداد به عنوان رئیس، حسن نقّاشی به عنوان نایب رئیس، شهرام درخشان به عنوان دبیر، هادی آفریده به عنوان خزانه‌دار و نوا رضوانی به عنوان سخنگو معرفی شدند.

مطابق اساسنامه مصطفی شیری به عنوان بازرس در این نشست حضور داشتند.