نشست فیلم «بیصدا حلزون»

نشست فیلم سینمایی بیصدا حلزون به کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده عصر یکشنبه با حضور عوامل فیلم در پردیس ملت برگزار شد.

نشست فیلم سینمایی بیصدا حلزون به کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده عصر یکشنبه با حضور عوامل فیلم در پردیس ملت برگزار شد.