نمایشگاه عکس ایران در استانبول افتتاح می شود

خانه عکاسان ایران نمایشگاه عکس ایران ۲۰۱۹_۱۹۷۹ را در شهر استانبول برگزار می کند. به گزارش سینما خراسان، خانه عکاسان ایران نمایشگاه عکس ایران ۲۰۱۹_۱۹۷۹ از مجموعه نمایشگاه های بین المللی به مناسبت چهل سالگی انقلاب را در ترکیه و در شهر استانبول برگزار می کند. این دومین نمایشگاهی است که توسط خانه عکاسان ایران […]


خانه عکاسان ایران نمایشگاه عکس ایران ۲۰۱۹_۱۹۷۹ را در شهر استانبول برگزار می کند.

به گزارش سینما خراسان، خانه عکاسان ایران نمایشگاه عکس ایران ۲۰۱۹_۱۹۷۹ از مجموعه نمایشگاه های بین المللی به مناسبت چهل سالگی انقلاب را در ترکیه و در شهر استانبول برگزار می کند.

این دومین نمایشگاهی است که توسط خانه عکاسان ایران در خارج از کشور برگزار می شود. پیش از این نیز نمایشگاه دیگری در شهر مسکو در روسیه برگزار شد.

افتتاحیه نمایشگاه استانبول در تاریخ بیستم فوریه ۲۰۱۹ خواهد بود.