هفدهمین نمایشگاه «تصویر سال» تعطیل شد

هفدهمین نمایشگاه «تصویر سال» همچون جشنواره فیلم تصویر تا نهم اسفندماه تعطیل شد. به گزارش سینما خراسان، بر اساس هماهنگی خانه هنرمندان ایران، مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد برگزاری تصویر سال، بخش نمایشگاهی هفدهمین دوره تصویر سال، همچون جشنواره فیلم تصویر، تا ۹ اسفند ماه تعطیل شد. روز دوشنبه نیز، […]


هفدهمین نمایشگاه «تصویر سال» همچون جشنواره فیلم تصویر تا نهم اسفندماه تعطیل شد.

به گزارش سینما خراسان، بر اساس هماهنگی خانه هنرمندان ایران، مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد برگزاری تصویر سال، بخش نمایشگاهی هفدهمین دوره تصویر سال، همچون جشنواره فیلم تصویر، تا ۹ اسفند ماه تعطیل شد.

روز دوشنبه نیز، جشنواره فیلم تصویر پس از اطلاعیه پیشگیرانه وزارت ارشاد مبنی‌بر تعطیلی تمامی اکران‌های سینمایی در سینماهای سراسر کشور، تا پایان هفته جاری تعطیل شد.