همکاری ایران و چین در تولید مشترک سینمایی/میرکریمی به شانگهای رفت

رییس کمپانی فیلم چین دیروز اعلام کرد ایران و چین با هم تولیدات مشترک سینمایی می‌سازند. به گزارش پا%


رییس کمپانی فیلم چین دیروز اعلام کرد ایران و چین با هم تولیدات مشترک سینمایی می‌سازند.

به گزارش پا%