هنر طراحان در خدمت اقتصاد مقاومتی/ مزیت رقابتی را جدی بگیریم

احمد عابدینی دبیر بخش طراحی صنعتی جشنواره «هنر مقاومت» از توجه این رویداد بر شعار حمایت از کالای ایرانی تأکید کرد. احمد عابدینی دبیر بخش طراحی صنعتی جشنواره «هنر مقاومت» به سینما خراسان گفت: با توجه به اینکه یکی از شعارهای امسال حمایت از کالاهای ایرانی بود اضافه شدن این بخش را می‌توان کاربردی‌ترین موضوعی […]


احمد عابدینی دبیر بخش طراحی صنعتی جشنواره «هنر مقاومت» از توجه این رویداد بر شعار حمایت از کالای ایرانی تأکید کرد.

احمد عابدینی دبیر بخش طراحی صنعتی جشنواره «هنر مقاومت» به سینما خراسان گفت: با توجه به اینکه یکی از شعارهای امسال حمایت از کالاهای ایرانی بود اضافه شدن این بخش را می‌توان کاربردی‌ترین موضوعی دانست که در این جشنواره نمود عینی پیدا کرده است چون نتیجه آن هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نمایان است.

وی افزود: اولین قدمی که در راستای حمایت از کالای ایرانی می‌شد برداشت پرداختن به طراحی آن است. اگر نتوانیم مزیت رقابتی برای این کالاها ایجاد کنیم در بازار جهانی و رقابت با کالای خارجی باخته‌ایم. از طرفی برای اینکه مردم هم سراغ جنس ایرانی بروند و هم کیفیت این محصولات بالا رود باید در ابتدا به طراحی آن توجه کنیم که خود یک رشته استراتژیک است.

عابدینی بیان کرد: می توان گفت در کنار تکنولوژی ساخت و مهندسی مواد، مهمترین عرصه تولید یک محصول بحث طراحی آن است که اتفاقا یکی از مهمترین نقص‌های کشور ما در همین زمینه است. ما در حوزه فناوری و تکنولوژی ساخت مشکلی نداریم اما هیچ وقت زیبایی‌های بصری به مفهوم علمی دغدغه ما نبوده و از همین رو تجربه‌های بسیاری در بحث پرزنت‌های نامناسب داشتیم.

وی در رابطه با انتخاب آثار این بخش نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه اولین سال است و ما تا کنون چنین سابقه‌ای نداشتیم بسیار شگفت‌زده شدم که این همه کار خوب ارسال شد و امیدوارم سال‌های بعد روند بهتری طی کند چون معتقدم جای این بخش در «هنر مقاومت» است چرا که اگر بخواهیم افتصاد مقاومتی خودکفا و درون‌نگرا را به مخاطبان‌مان معرفی کنیم باید در کنار سایر بخش‌های همین جشنواره قرارش دهیم.

دبیر بخش طراحی صنعتی «هنر مقاومت» در پایان گفت: مهمترین پیام این جشنواره حمایت است. امیدوارم مردم توانایی کار طراحان ما را ببینند و در تعامل بخش‌های مختلف یک کار صنعتی بتوانیم به خودکفایی برسیم. صرفا تولید یک محصول در ایران مهم نیست بلکه طراحی ایرانی بر همه چیز مقدم است تا هم فرهنگ مان را حفظ کند هم مزیت افزوده برای کالای ایرانی باشد.