چهارمین روز از سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در برج آزادی