انتشار تیزر تماشاخانه سنگلج برای زادروز علی نصیریان

پنجمین تیزر تماشاخانه‌ سنگلج به مناسبت زادروز علی نصیریان منتشر شد. دریافت ۶ MB به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، علی نصیریان زاده ۱۵ بهمن ماه ۱۳۱۳ و از چهره‌ های ماندگار نمایش ایرانی است که با نقش آفرینی و کارگردانی در آثار مختلف نمایشی از پررنگ ترین و اثرگذارترین […]


پنجمین تیزر تماشاخانه‌ سنگلج به مناسبت زادروز علی نصیریان منتشر شد.

دریافت ۶ MB

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، علی نصیریان زاده ۱۵ بهمن ماه ۱۳۱۳ و از چهره‌ های ماندگار نمایش ایرانی است که با نقش آفرینی و کارگردانی در آثار مختلف نمایشی از پررنگ ترین و اثرگذارترین هنرمندانی به حساب می آید که در سال های آغازین فعالیت تماشاخانه سنگلج چراغ این تماشاخانه را روشن نگه داشته اند.

به مناسبت زادروز این هنرمند، تماشاخانه سنگلج تیزری منتشر کرده است.

پیش از این نیز به مناسبت زادروز عزت الله انتظامی، داود رشیدی، محمود استاد محمد و تاسیس تماشاخانه سنگلج تیزرهایی از سوی روابط عمومی این تماشاخانه ساخته و منتشر شده است.

تماشاخانه سنگلج قدیمی ترین تماشاخانه فعال شهر تهران است که در خیابان وحدت اسلامی، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت واقع شده است.