انتشار فراخوان دومین فصل از دور نوین پروژه‌ «چهارفصل تئاتر ایران»

فراخوان دومین فصل از دور جدید پروژه‌ «چهارفصل تئاتر ایران» به مدیریت ایوب آقاخانی منتشر شد. به گزارش سینما خراسان، دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ هنری در دومین گام از مسیر تازه‌ پروژه‌ جامع ملی آموزش نمایشنامه‌نویسی از کلیه علاقه‌مندان به نمایشنامه‌نویسی و نمایشنامه‌نویسان مقیم شهرستان‌ها دعوت می‌کند ایده‌های اولیه‌ خود را […]


فراخوان دومین فصل از دور جدید پروژه‌ «چهارفصل تئاتر ایران» به مدیریت ایوب آقاخانی منتشر شد.

به گزارش سینما خراسان، دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ هنری در دومین گام از مسیر تازه‌ پروژه‌ جامع ملی آموزش نمایشنامه‌نویسی از کلیه علاقه‌مندان به نمایشنامه‌نویسی و نمایشنامه‌نویسان مقیم شهرستان‌ها دعوت می‌کند ایده‌های اولیه‌ خود را با محوریت «کمدی» حداکثر تا هفتم اسفند سال جاری از طریق پست الکترونیکی، به آدرس a.aghakhani@hotmail.com دبیرخانه‌ پروژه، یعنی دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ هنری ارسال کنند.

در راستای همسو عمل‌کردن این دفتر و هنرجویان شرکت‌کننده توجه به نکات ذیل ضروری است:

۱. توجه به تاریخ‌های مقرر در فرایند برگزاری از طرف هنرجویان الزامی است و بی‌توجهی به آن مبین انصراف شرکت‌کننده خواهد بود.

۲. ایده‌های اولیه می‌تواند ناظر بر انواع زیر ژانرهای کمدی باشد و شامل تنها یک شکل از کمدی نمی‌شود. در راستای هدف‌گذاری تولید محتوا، اولویت بر کمدی موقعیت خواهد بود اما در این فراخوان از انواع دیگر آن نیز استقبال می‌شود.

۳. دفتر مطالعات و پژوهش‌ها و دبیرخانه‌ این پروژه تأکید دارد زمینه‌های امتحان‌نشده و نامکشوف موضوعی در کمدی از توجه شرکت‌کنندگان دور نماند. موقعیت‌هایی که در حدود چارچوب‌های تعیین‌شده‌ فرهنگی قرار می‌گیرند اما تا کنون کمتر به آنها پرداخت شده است نظیر کمدی‌هایی در فضاهای وابسته به جنگ، خرافه‌های عامیانه در فضاهای دینی و نظایر آن مورد استقبال این دفتر قرار خواهد گرفت.

۴. مطابق روند همیشگی تعریف‌شده ایده‌ها از طرف اعضای هیات‌ علمی فصل که متعاقبا اعلام خواهند شد ـ ارزیابی و برگزیدگان آن معرفی خواهند شد تا در زمان تعیین‌شده نسخه‌های کامل‌شده‌ نمایشنامه‌های خود را بر مبنای ایده‌های مصوب آماده و ارسال کنند. کارگاه‌های فصلی در بهار ۱۳۹۸ بر مبنای نمایشنامه‌های تکمیل‌ شده شکل خواهد گرفت و پس از اتمام مهلت بازنویسی و تأیید آخرین نسخه از نمایشنامه‌ها از سوی اعضای هیات‌ علمی آثار به انتشارات سوره‌ مهر جهت چاپ در قالب مجموعه معرفی خواهند شد.