تعطیلی یک روزه اجراهای تماشاخانه سنگلج

۲ نمایش «چشم به راه میرغضب» و «مضحکه بادسوار» در تماشاخانه سنگلج، به علت همزمانی با سالروز شهادت امام محمدتقی (ع) به ترتیب در روزهای ۱۰ و ۱۱ مردادماه اجرا نخواهند شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، ۲ نمایش «چشم به راه میرغضب» به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی […]


۲ نمایش «چشم به راه میرغضب» و «مضحکه بادسوار» در تماشاخانه سنگلج، به علت همزمانی با سالروز شهادت امام محمدتقی (ع) به ترتیب در روزهای ۱۰ و ۱۱ مردادماه اجرا نخواهند شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، ۲ نمایش «چشم به راه میرغضب» به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی و «مضحکه بادسوار» به نویسندگی و کارگردانی هما جدیکار به علت همزمانی با سالروز شهادت امام محمدتقی (ع) هر کدام به ترتیب در روزهای پنجشنبه ۱۰ مردادماه و جمعه ۱۱ مردادماه اجرا نخواهند شد.

تماشاخانه سنگلج در روز پنجشنبه ساعت ۱۹ با اجرای نمایش «مضحکه بادسوار» و در روز جمعه ساعت ۲۰:۳۰ با اجرای نمایش «چشم به راه میرغضب» میزبان مخاطبان خواهد بود.