سالنهای سینما برفی پر نشد

مدیر پردیس سینمایی برفی در مشهد گفت: به دلیل سرمای بیش از حد هوا استقبال از فیلمها در این سینما نیز چندان مورد توجه نبوده و طی چند روز گذشته، سالنهای این پردیس پر نشده است.

ناصر رویین تن دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگار سینما خراسان افزود: با این حال به دلیل فیلمهای خوبی که اکران آنها در سینماها طی یک هفته گذشته آغاز شده است، تماشاگران با وجود سرمای هوا به سینما آمدند.

وی بیان کرد: هم اکنون به دلیل مصوبه ستاد انرژی خراسان رضوی، ساعت فعالیت پردیس سینمایی برفی تا ساعت ۱۸ بعد از ظهر است.

مدیر پردیس سینمایی برفی گفت: هرچند حضور تماشاگران در پردیس سینمایی برفی کم بوده اما با وجود این از فیلمهای “ملاقات خصوصی”، “چپ راست” و “بخارست: استقبال شده است.