سایت شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر رونمایی شد

سایت شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر ایران عصر چهارشنبه دوم مرداد رونمایی شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست هماهنگی معاونان هنری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها با موضوع شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با […]


سایت شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر ایران عصر چهارشنبه دوم مرداد رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست هماهنگی معاونان هنری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها با موضوع شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و سایت شبکه های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر به نشانیwww.creative-cities.ir رونمایی شد.

سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست گفت: شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر بیشترین ظرفیت های آمایشی هنر را فعال می کند. زیرساخت های هنری گرچه در چند دهه اخیر رشد کرده است اما متناسب با رشد نیروی انسانی و ظرفیت های انسانی در هنر نیست. در زمینه نیروی انسانی هنر رشد چشمگیری در این سال ها اتفاق افتاده است و دانشگاهها، مراکز آموزشی و آموزشگاه‌ها به آموزش هنر پرداخته اند.

حسینی در ادامه افزود: مشارکت مردمی و هنرمندان و تشکل ها و نهادهای مختلف در شهرها از جمله شهرداری ها در شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر انرژی و توان مضاعفی را در شهرها برای فرهنگ و هنر فراهم می کند و منظومه ارتباطی بین شهرها و مشارکت نهادها و مشارکت مردمی و هنرمندان هم افزایی ایجاد می کند. همچنین از منظر اشتغال و کسب و کار نیز فرهنگ و هنر ظرفیت و امکان بیشتری دارد و ایجاد اشتغال در حوزه هنر ارزان تر از بسیاری از صنایع است و مزیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی فرهنگ و هنر فرصتی برای اشتغال و کسب و کار است که شبکه های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر در این زمینه موثر است. شبکه های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر یک جریان ممتد و مستمر است.

علی‌اصغر سیدآبادی مشاور وزیر در امور برنامه‌ریزی هدف از طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر را جلب مشارکت حداکثری استان‌های کشور اعلام کرد و گفت: شبکه های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر فرصت کنار هم قرار ‌گرفتن شهرهای مختلف ایران را فراهم می‌آورد و با گروه‌سازی چند شهر و مشارکت موثر آن‌ها، در هر گروه برای یک منطقه جغرافیایی در زمینه مسائل فرهنگی و رونق کسب و کار هنر در سطح کشور تصمیم گیری می‌شود. در شبکه‌ شهرهای خلاق فرهنگ و هنر باید از تمام ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی نهادهای عمومی مانند شهرداری و تشکل‌ها و انجمن‌های غیردولتی در همه استان‌ها استفاده شود تا با اتکا بر ظرفیت‌های محلی و بومی برنامه شبکه شهرهای خلاق هر شهر برنامه ریزی شود و پس از جمع‌آوری اطلاعات پرونده شهرهای مختلف در بخش‌های مختلف این فراخوان به دبیرخانه مرکزی تهران ارسال و شهرهای خلاق فرهنگ و هنر در بخش‌های مختلف انتخاب شود.

ابراهیم حیدری دبیر اجرایی این رویداد فرهنگی به شرح برنامه شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر پرداخت و گفت: دو هفته پیش فراخوان این رویداد فرهنگی منتشر و به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی استان های کشور ابلاغ شده است.

حیدری هدف از تشکیل شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر را فراهم آوردن زمینه بروز خلاقیت‌های نهفته در شهرها و مناطق مختلف کشور دانست که باید این خلاقیت‌ها پویا شوند و در قالب این برنامه، هنرها و ظرفیت‌های هنری برای رونق کسب و کار فراهم شود.

دبیر اجرایی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های سراسر کشور خواست از طریق مذاکره و هم‌افزایی با دیگر نهادها و سازمان‌های استانی دبیرخانه شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر را در استان‌ها ایجاد کنند تا بتوانند از ظرفیت‌های انجمن‌ها و تشکل‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در استان‌ها برای تحقق اهداف این برنامه استفاده شود.

حیدری افزود: با تشکیل دبیرخانه شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر در مراکز استان‌ها، طرح‌ها و ایده‌ها در مرحله‌ی نخست در سطح استان داوری می‌شود، پس از داوری آثار اولیه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، آثار به دبیرخانه مرکزی ارسال و براساس ضوابط و شرایط تعیین شده در فراخوان، آثار بررسی و شهرهای خلاق حوزه های مختلف انتخاب خواهد شد. همچنین از طریق این طرح زمینه و فرصت تعامل و همکاری موثر با سازمان جهانی یونسکو از طریق دفتر ملی یونسکو در ایران فراهم می‌شود و شهرهای خلاق فرهنگ و هنر ایران با شبکه شهرهای خلاق جهان ارتباط می‌گیرند.

مجید عبداللهی رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز در این نشست گف: موضوع شهر خلاق چند سالی است که در وزارت کشور دنبال می شود و سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور آمادگی دارد در شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر همکاری کند.

سید امین مویدی، مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست گفت: شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر می تواند به آمایش و پیمایش هنر کمک کند و شناخت دقیق تری از ظرفیت ها بدهد و به گردشگری هنر و کسب و کار هنر نیز کمک می کند.

در ادامه این نشست معاونان هنری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها پرسش ها و نظرات خود را درباره شبکه های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر و روند اجرای آن بیان کردند.